Mijn favorieten

Taxaties

U wilt een huis laten taxeren? 

Het lijkt niet zo ingewikkeld: even een prijsje maken… Pas als u over de schouder van een register taxateur mee kunt kijken, weet u wel beter. Taxeren is meer.
In welke staat van onderhoud bevindt zich het te taxeren onroerend goed, zowel van binnen, als van buiten? En hoe staat het met mogelijke bodemverontreiniging? Wat geeft het huidige bestemmingsplan aan en zijn er ook nieuwe plannen bekend. Dat zijn zomaar een paar prijsbepalende factoren waardoor het taxeren van onroerend goed een zaak is die overgelaten moet worden aan specialisten.

Tournois Makelaardij heeft een register taxateur in huis die is ingeschreven in het kwaliteitsregister taxateurs genaamd: NRVT.  Hierdoor is onze taxatie uw garantie voor een adequate en complete waardebepaling van uw vastgoed. Belangrijk om te weten is dat de door Tournois Makelaardij uitgevoerde taxaties worden geaccepteerd door alle geldverstrekkers.

Na het geven van een taxatie-opdracht wordt de opdracht zo spoedig mogelijk uitgevoerd en vastgelegd in een uitgebreid rapport. Het taxatierapport omvat een volledig verslag over het getaxeerde object en is tot stand gekomen op basis van een aantal relevante factoren, zoals de grondoppervlakte, de inhoud, de ligging, de staat van onderhoud, de gebruiksmogelijkheden, de bestemming, enz.
 
U kunt Tournois Makelaardij o.a. inschakelen voor:
  • taxatie t.b.v. een verkoopbeslissing;
  • taxatie t.b.v. een aankoopbeslissing;
  • taxatie t.b.v. een (her)financiering;
  • taxatie t.b.v. het verkrijgen van Nationale Hyptheekgarantie;
  • minnelijke taxatie met de Belastingdienst.
NWWI TAXATIE

Tournois Makelaardij is aangesloten bij het NWWI. U kunt dus bij ons terecht voor een taxatie met het NWWI keurmerk. Het Nederlands Woning Waarde Instituut is een keurmerk voor woningtaxaties. Het NWWI zorgt ervoor dat elke taxatie volgens duidelijke richtlijnen tot stand komt. Taxateurs die zijn aangesloten bij het NWWI, moeten aan strenge voorwaarden voldoen. Ze kennen de regio en leveren u een leesbaar en betrouwbaar taxatierapport.
 
Waarom een NWWI-taxatie?


Het NWWI bewaakt de kwaliteit van zowel de taxatie als de taxateur door voortdurend te controleren. En omdat de taxateur verplicht is zijn taxatie goed te onderbouwen, is ook voor u zichtbaar hoe de getaxeerde waarde tot stand is gekomen. Een NWWI taxatie beschermt u zo tegen een onjuiste waardebepaling. Voor het verkrijgen van Nationale Hypotheekgarantie is een NWWI taxatierapport een vereiste.


Wilt u meer informatie over de taxatie van uw huis, dan kunt u contact opnemen met ons kantoor. U kunt uiteraard ook een taxatie aanvragen via ons e-mail adres.